Typisch IJmuiden: de Frogerstraat

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor de Frogerstraat.

Een schip of boorplatform aan het eind van de straat… voor bewoners van oud-IJmuiden is het een alledaags tafereel. Toen ik zelf zo’n dertig jaar geleden nog in oud-IJmuiden woonde keek ik er nauwelijks van op als een groot schip of een hoge drie- of vierpoot een stukje horizon vulde. Het hoorde er gewoon bij. Oké, in die tijd lag er nog niet dagelijks een ferryschip in je straat. Tegenwoordig hoort het ferryschip bij het straatbeeld van de meeste oost-west lopende straten ten westen van de Oranjestraat, elke dag tussen pakweg half tien en kwart over vijf. Afwisselend vullen de King en de Princess van DFDS de kade van de Felison Terminal, de “parkeerplaats aan het einde van de straat”. Het levert in elk geval typisch IJmuidense plaatjes op. Op de foto kijken we westwaarts door de Frogerstraat vanaf de Oranjestraat.

De aanblik van de Frogerstraat zelf is trouwens afgelopen paar jaren behoorlijk ten goede veranderd. Vóór de Tweede Wereldoorlog lag het centrum, het kloppende hart van IJmuiden ten westen van de Oranjestraat. Het centrale plein was het Willemsplein. De Frogerstraat liep langs de zuidkant van het plein. Het vooroorlogse Willemsplein lag in het blok met onder meer het hoge appartementencomplex aan de Frogerstraat bij het tegenwoordige Thaliaplein. Dat complex staat hier rechts van het middel op de foto. Het Thaliaplein is te zien als opening tussen de huizen links op de foto.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het gebied ten westen van de Oranjestraat ten prooi gevallen aan de sloopwoede van de Duitsers en de afgezwaaide bommen tijdens geallieerde bombardementen op de bunkers en stellingen rond het havengebied. Na de oorlog werd IJmuiden herbouwd, maar kwam het centrum elders. Het gebied ten westen van de Oranjestraat werd bedrijventerrein. In het kader van het nieuwbouwplan ‘Oud IJmuiden’ is het gebied de afgelopen jaren weer getransformeerd tot woongebied. Hierbij is geprobeerd het straatbeeld van oud IJmuiden – lange rijen tegen elkaar geplaatste panden met een diversiteit aan geveltjes – weer terug te brengen. En dat is onder meer in de Frogerstraat aardig gelukt, zoals op de foto rechts is te zien!

De Frogerstraat heette aanvankelijk Zeestraat. In 1926, rond het vijftig jarig bestaan van IJmuiden, werd de naam gewijzigd. In dat jaar werd Velseroord bij IJmuiden gevoegd en zou de plaats zowel een Zeestraat als een Zeeweg hebben. Onhandig voor onder meer de postbode. Besloten werd de naam Zeestraat te wijzigen in Frogerstraat. De naamgever is niet een van de toppers maar Willem Anthony Froger (1812-1883). Als ingenieur bij de Genie heeft Froger militaire bouwwerken ontworpen. Later heeft hij als architect in Amsterdam gewerkt. Als voorzitter van een ‘commissie ter beoordeling van aanvragen tot inpoldering van delen van het IJ ten westen van Amsterdam’ heeft Froger een ontwerp gemaakt voor het doortrekken van het IJ naar de Noordzee. Dit ontwerp werd beschouwd als het eerste goede plan voor de aanleg van een kanaal van Amsterdam westwaarts naar de Noordzee en vormde in 1861 de basis van het definitieve ontwerp van het Noordzeekanaal. Reden genoeg om Froger te eren met een eigen straat in een van de meest typisch IJmuidense stukjes van IJmuiden!