Voorwaarden

Copyright

Overname, kopiëren of hergebruik van de digitale teksten en elementen/foto’s op de betreffende pagina’s van de site Jutter | Hofgeest zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uitgever: Kennemerland Pers B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

De centrale administratie m.b.t. onze advertenties wordt verzorgd door O.K. Kranten Administratie B.V. – Aalsmeer.

Hieronder vindt u onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34080026:
Algemene Voorwaarden Kennemerland Pers B.V.

Algemene voorwaarden winacties

 • De winacties wordt georganiseerd door Kennemerland Pers B.V.;
 • De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de betreffende actie;
 • Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Deelname vindt plaats wanneer u een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze socials. Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen voor deelname staan beschreven bij de desbetreffende winactie;
 • Je kunt per winactie één keer meedoen;
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het meedoen;
 • Er is geen kansspelbelasting verschuldigd bij winnen van de prijs;
 • Wanneer een winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen;
 • De trekking van de winnaar(s) geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld;
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen;
 • Je moet minimaal 18 jaar zijn om deel te nemen aan de winactie;
 • De persoonsgegevens die in het kader van de winactie zijn verkregen worden gebruikt voor het benaderen van de winnaar(s) en niet gedeeld met externe organisaties, tenzij er toestemming is gegeven om een nieuwsbrief te ontvangen of dit redelijkerwijs noodzakelijk is om het te winnen product/dienst te ontvangen;
 • De organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de winacties zonder opgaaf van reden stop te zetten;
 • Eventuele vragen of klachten kunnen ingediend worden bij Kennemerland Pers B.V., service@jutter.nl of via 0255-533900.