Voorwaarden

 Copyright

Overname, kopiëren of hergebruik van de digitale teksten en elementen/foto’s op de betreffende pagina’s van de site Jutter | Hofgeest zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uitgever: Kennemerland Pers B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

De centrale administratie m.b.t. onze advertenties wordt verzorgd door O.K. Kranten Administratie B.V. – Aalsmeer.

Hieronder vindt u onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34080026:
Algemene Voorwaarden Kennemerland Pers B.V.