Seizoen Ruïne van Brederode geopend

Santpoort – De vlag van Brederode wappert sinds 2 maart weer op de donjon van het voormalige kasteel aan de Velserenderlaan in Santpoort. Het seizoen is begonnen! 

Zo’n honderd mensen wonen afgelopen weekeinde de opening bij. Tijdens haar openingswoord stelt medebeheerder Angelique Schipper enkele prominente figuren uit de Brederodetijd voor en ziet het publiek voor het eerst de nieuwe kledij van de vrijwilligers van de Ruïne. Schipper vertelt tevens wat er komend seizoen zoal in de oude burcht te doen is. Dat is te lezen op www.ruinevanbredrode.nl. 

Burgemeester Frank Dales gaat tijdens zijn toespraak in op het belang van al die vrijwilligers die bij de Ruïne betrokken zijn en daar veel werk voor verzetten. Na het overhandigen van onder andere een schilderij van de Ruïne van de hand van wijlen Jan Makkes beklimt de burgemeester de donjon. Samen met beheerder Rob Kortekaas en voorzitter Dimitri Arpad van de Stichting Heerlijkheid Brederode zet hij de vlaggenmast met het Brederodevaandel rechtop, zodat iedereen kan zien dat de activiteiten weer begonnen zijn.

Tijdens het openingsweekeinde is de Compagnie van Brederode present en een aantal jonge dorpelingen bindt de strijd met echte ridders aan; sommigen proberen de geharnasten listig in de slotgracht te krijgen, maar die doorzien het sluwe plan en slaan van zich af en weten het droog te houden. Ook kunnen de kinderen hoefijzergooien en andere middeleeuwse vermakelijkheden spelen. Wie wil weten of hij/zij afstamt van een Brederode kan voor een stamboomonderzoek terecht bij de heer Hubert. Er blijken al veel nazaten van de beroemde familie in ons land rond te lopen. Verder zijn er historische figuren op het terrein die prachtig gekleed zijn, zoals Yolande van Lalaing, de echtgenote van Reinoud II van Brederode. En als altijd kan jong en oud de aloude ambachten van vroeger zien. (Tekst en foto Guus Hartendorf)