Onderzoek toont aan: naamsbekendheid van IJmuiden is verbeterd

IJmuiden – De naamsbekendheid van IJmuiden is verbeterd, inwoners van Amsterdam en Haarlem zijn vaker wel eens in IJmuiden geweest en onder bedrijven en organisaties is het draagvlak toegenomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente Velsen heeft laten uitvoeren naar de effecten van vier jaar citymarketing. De activiteiten worden sinds eind 2018 uitgevoerd door Stichting Citymarketing Velsen, onder de naam .IJmuiden.

Voor de start van de citymarketingactiviteiten is in 2016 een zogenaamde 0-meting uitgevoerd. Hiermee bracht de gemeente in kaart wat het imago en de aantrekkelijkheid van IJmuiden is voor bezoekers, bewoners en bedrijven – de drie doelgroepen van citymarketing.  Destijds werd afgesproken dat de resultaten door middel van een 1-meting zouden worden onderzocht.  Dat onderzoek is nu afgerond. Aan de 1-meting deden ongeveer 700 inwoners van de gemeente Velsen en circa 270 inwoners van Amsterdam en Haarlem mee. Daarnaast is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder bedrijven en organisaties in Velsen.

IJmuiden bekender

De verbeterde bekendheid van IJmuiden, samen met de komst van meer inwoners uit Amsterdam en Haarlem, zijn de belangrijkste conclusie van dit rapport.  Van de ondervraagde Haarlemmers gaat  60% regelmatig naar IJmuiden, voornamelijk vanwege de havens, vis of familiebezoek. Amsterdammers komen vooral voor het strand. Het aandeel niet-inwoners dat nog nooit in IJmuiden is geweest, daalde van 32% in 2016 naar 10% in 2020. Opvallend is dat IJmuiden vaker als groen wordt gezien dan in 2016. Wel is het zo dat bezoekers de industrie vaker als vervuilend zien.

Inwoners van Velsen vinden de eigenschappen ‘rauw’ en ‘nuchter’ vaker passen bij IJmuiden dan vier jaar geleden. Zij vinden dit de best passende eigenschappen. Amsterdammers en Haarlemmers vinden IJmuiden naast ‘rauw’ en ‘nuchter’ ook ‘toegankelijk’. De helft van de ondervraagde Velsenaren geeft aan trots te zijn op de gemeente waarin zij wonen. Dat cijfer is ongeveer gelijk gebleven aan 2016. 13% zegt de afgelopen jaren wel ‘nog trotser’ te zijn geworden.

Succesvolle campagnes

De geïnterviewde bedrijven en organisaties geven citymarketing gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer. Zij zijn vooral erg goed te spreken over de inzet van citymarketing bij het verbinden van partijen. Als geslaagde actie om de bekendheid van IJmuiden te vergroten worden vaak de tour met de .IJmuiden-letters door Amsterdam en Haarlem genoemd en de razendsnel opgezette campagne Ik koop lokaal, bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van lokaal kopen, eten en bezoeken in coronatijd. Ook het vergroten van de trots onder bedrijven is volgens nagenoeg alle geïnterviewde bedrijven en organisaties erg goed gelukt. ,,Juist nu we de zaadjes geplant hebben, is het van belang om deze van water te voorzien zodat ze goed tot wasdom kunnen komen’’, aldus een de geïnterviewden.

Wethouder Jeroen Verwoort is blij met de uitkomsten van de 1-meting. ,,Voor mij is het duidelijk dat we op de goede weg zitten met Citymarketing. De inzet van het bestuur en de lokale citymarketeer werpt zijn vruchten af, dat blijkt ook uit de enthousiaste en positieve reacties van de partners. Een van de hoogtepunten is voor mij de snelheid waarin we als gemeente samen met Citymarketing de campagne ‘Ik Koop Lokaal’ konden opzetten om onze lokale ondernemers te steunen bij het begin van de coronacrisis. Met de creativiteit en de goede samenwerking tussen het bestuur, de citymarketeer, gemeente en de partners kunnen we in de toekomst nog veel meer moois doen om Velsen op de kaart te zetten. Want het gaat goed, maar het kan altijd beter.”

Samenwerking met partners

Bas Kuntz, voorzitter van Stichting Citymarketing Velsen, ziet het onderzoek vooral als richtinggevend voor de toekomst. ,,De 1-meting toont aan dat we op de goede weg zijn en dat Citymarketing niet meer is weg te denken uit Velsen, maar ook dat er nog voldoende werk te doen is. We gebruiken de uitkomsten voor het aanscherpen van onze doelstellingen en het verbeteren van onze marketingstrategie. Daarbij zetten we nog meer in op samenwerking met onze partners, waaronder Techport, AYOP, de grote evenementen, Noordzeevis uit IJmuiden en IJmuiden Rauw aan Zee. Maar ook het optimaliseren van de online kanalen, een goede balans tussen wonen, werken en recreëren en inspelen op de energietransitie zijn zaken waar we mee aan de slag moeten. Wij zijn er klaar voor om dit samen met onze partners op te pakken.” (Foto: Bos Media Services)