Ingrijpende interne reorganisatie bibliotheek

De eerder dit jaar in gang gezette koerswijziging van Bibliotheek Velsen heeft grote impact op de interne organisatie. Na assessments en sollicitatiegesprekken is eind april duidelijk geworden wie past binnen de bibliotheek nieuwe stijl. In totaal vertrekt twee derde van de huidige 33 medewerkers.

De reorganisatie gebeurt vanuit praktisch oogpunt. In navolging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen uit 2015 wordt de bibliotheek een ondernemende aanbieder van maatschappelijke dienstverlening aan het algemene publiek, zowel op het gebied van informatievoorziening als cultuur. De functieprofielen zijn aangescherpt en vragen een andere deskundigheid van de medewerkers. Samen werken met organisaties in het sociaal domein, onderwijs en culturele instellingen staan daarbij hoog op de agenda.

Een aantal medewerkers vloeit af omdat ze beschikken over andere dan de gevraagde talenten. Anderen hebben zelf voor vertrek gekozen omdat ze niet meer uren kunnen of willen werken. Ook wordt afscheid genomen van enkele medewerkers wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of omdat het tijdelijke contract afloopt.

In totaal vertrekt twee derde van de huidige 33 medewerkers (in totaal ongeveer 10 fte), onder wie enkele leden van het managementteam. De directeur blijft. Hij is twee jaar geleden aangetrokken om de bibliotheek ondernemender en toekomstbestendig te maken. De interne reorganisatie maakt onderdeel uit van zijn functieomschrijving.

,,Hoe zorgvuldig alles ook gebeurt, ik realiseer me ten zeerste dat het voor velen op zijn zachtst gezegd geen gemakkelijke periode is’’, zegt de directeur. ,,De veranderingen zijn echter nodig om de bibliotheek zodanig om te vormen dat die de gewenste bijdrage kan leveren aan een intensievere sociale cohesie in Velsen en daarmee aan gelijke kansen voor alle inwoners op het maatschappelijke vlak.’’