Zorgvrij moet meer bezoekers trekken

Het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft besloten boerderij Zorgvrij een impuls te geven en nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Zorgvrij schakelt volledig over op een biologische bedrijfsvoering. De 26 melkkoeien krijgen de mogelijkheid tot vrije uitloop.

De overstap naar de natuurlijke bedrijfsvoering is voor een deel al in gang gezet. De koeien moeten volgens de regels een jaar lang biologisch grazen, voordat de melk als biologisch mag worden verkocht. Vanaf 2016/2017 blijvend de koeien ’s winters binnen in de potstal, waar ze vrij kunnen rondlopen.

In de zomer wordt de stal als vrije in- en uitloopstal gebruikt. De koeien kunnen er zelf voor kiezen of ze buiten of in de stal rond lopen. Hiermee wordt de boerderijbeleving voor de bezoekers versterkt. De mest uit die stal wordt weer gebruikt om het land waar de koeien ’s zomers grazen vruchtbaar te maken.

Het aantal schapen, lammeren, varkens, kippen, kuikentjes en andere kleine dieren blijft hetzelfde, zodat het publiek kan blijven genieten van alle dieren op de boerderij.

Met het besluit van het recreatieschap gaat Zorgvrij een duurzame toekomst tegemoet. In de komende jaren zal het recreatieve aanbod, dat Zorgvrij nu al uniek maakt, nog meer versterkt worden. Hierdoor worden (nieuwe) bezoekers op de boerderij verwacht. De omvorming is in gang gezet en eind 2016 zal de boerderij geheel biologisch zijn.

Bij een biologische boerderij past een energiezuiniger bedrijfsvoering. Er wordt onderzocht of er gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie en hoe de energieprestaties van de gebouwen verder kunnen worden verbeterd. Ook hiermee zet Zorgvrij de deur open naar een duurzame en mooie toekomst.

Zorgvrij is een educatief veeteeltbedrijf en schapenhouderij. Dat maakt de boerderij een beeldbepalende en vooral unieke voorziening voor de regio. Met bijbehorende horeca en speelvoorzieningen trok de boerderij in 2014 meer dan 220.00 bezoekers. Daarmee is het één van de best bezochte vrij toegankelijke publiektrekkers in Spaarnwoude.

De boerderijbeleving, de informatieve en avontuurlijke spelvormen en de mogelijkheid om van dichtbij kennis te maken met de dagelijkse werkzaamheden op een boerderij, typeren de aantrekkingskracht van Zorgvrij.