Zorgen over nieuwbouwplannen Santpoort-Zuid

Bewonersorganisaties in Santpoort-Zuid hebben forse kritiek op de plannen voor de herinrichting van het Blekersduingebied (locatie van de Dekamarkt).

Binnenkort beslist de gemeenteraad over de vergunning voor uitvoering van dit plan. Als de gemeenteraad instemt wordt de Dekamarkt in Santpoort-Zuid  met maar liefst 75 procent uitgebreid. Boven de supermarkt komen dan negen appartementen en aan de Bloemendaalsestraatweg staat een gebouw met 22 appartementen ingetekend. Ook komen er veertien geschakelde woningen.

De Stichting Santpoort en de Woongemeenschap Santpoort-Zuid vinden de plannen te grootschalig. De organisaties zijn niet tegen herinrichting van het Blekersduin-gebied. Zij pleiten vooral voor een kleinschaliger opzet. Dan is er ruimte voor groen, wordt grote verkeersdrukte voorkomen en ontstaat er ruimte voor een dorpsplein.

De bewonersorganisaties, maar ook vele omwonenden van het gebied hebben hun zienswijze op de plannen ingediend. Eerder al is met bewoners gesproken over plannen.

Er is weinig draagvlak voor de plannen. Het gevoel overheerst dat de ontwikkelaar de ruimte krijgt en dat bezwaren van inwoners van Santpoort-Zuid van tafel worden geveegd.

Zie ook www.woongemeenschapsantpoortzuid.nl en www.stichtingsantpoort.nl.