Wel of niet parkeren…?

Santpoort-Zuid – Onlangs trof Koen Piller aan de Wüstelaan in Santpoort-Zuid dit bord aan, waarmee weggebruikers erop werden geattendeerd dat er een tijdelijk parkeerverbod gold. Het bord wekte enige verbazing, omdat hier gekozen is voor een blauw rechthoekig vlak met de letter ‘P’ erin. Dat duidt er gewoonlijk op dat er juist wél geparkeerd mag worden. ,,Ik kan me voorstellen dat het duidelijker is wanneer het verkeersbord ‘Verboden te Parkeren’ hier afgebeeld zou worden’’, schrijft Koen. Ook bij de gemeente Velsen zou men vermoedelijk voor een andere optie gekozen hebben, zo blijkt bij navraag. Bij de grotere projecten wordt altijd eerst een verkeerskundig plan gemaakt, waarbij ook nadrukkelijk naar de benodigde verkeersborden wordt gekeken. Gaat het om een klein project, dan wordt hiervoor geen verkeersplan gemaakt en in bepaalde gevallen wordt plaatsing van de borden dan niet vanuit de gemeente maar door een aannemer gecoördineerd. Foto: Koen Piller