Voormalig wethouder Arjen Verkaik in bestuur theaterstichting

IJmuiden – De Stichting Stadsschouwburg Velsen breidt haar bestuur uit. Het stichtingsbestuur (onder voorzitterschap van de voormalige Noord-Hollandse gedeputeerde Sascha Baggerman) wil, nu de bedrijfsvoering in control is en genormaliseerd, in de komende periode uitgroeien van een driekoppige naar een vijfkoppige samenstelling. Daarmee wil men een bredere deskundigheid en denkkracht aan haar geledingen toevoegen. In de komende periode van herstel ná corona en de ontwikkeling van de schouwburg naar een multifunctioneel toekomstbestendig cultuurgebouw zal dit goed van pas komen. Deze week trad voormalig wethouder Arjen Verkaik aan als bestuurslid. Verkaik is econometrist en was twaalf jaar (van 2006 tot 2018) wethouder van de gemeente Velsen. Namens de VVD beheerde hij de portefeuilles economische zaken, sociale zaken & werkgelegenheid, verkeer & vervoer, ruimtelijke ordening en financiën. Op dit moment is Arjen Verkaik kwartiermaker van het regionaal mobiliteitsteam bij de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. (Foto: aangeleverd)