Volgende week ernstige verkeershinder op sluizencomplex

Het verkeer op het sluizencomplex moet van maandag 6 maart tot en met vrijdag 17 maart rekening houden met ernstige verkeershinder en lange wachttijden tijdens het schutten van de Noordersluis.

Reden is het verwijderen van een oude damwand die in de weg ligt bij de bouw van de nieuwe zeesluis. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer ‘om en om’ over de buitendeur van de Noordersluis geleid. Wanneer de buitendeur voor het schutten van een schip opengaat, kan het verkeer zéér beperkt gebruik maken van de binnendeur. Rijkswaterstaat raadt gemotoriseerd verkeer, dat niet op het sluizencomplex hoeft te zijn, aan de sluisroute te mijden en gebruik te maken van de Velsertunnel. (Brom-)Fietsers kunnen de Noordersluis altijd passeren.

Tijdens graafwerkzaamheden voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden stuitte aannemersconsortium OpenIJ diep in de grond op een oude damwand uit de vorige eeuw met een lengte van zo’n 65 meter. Eerder explosievenonderzoek had al uitgewezen dat er zich een groot stuk metaal bevond aan de zuidzijde van de Noordersluis ter hoogte van de binnendeur. Om vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis te voorkomen zal de aannemer de damwand zo snel mogelijk verwijderen, waarbij er ’s nachts geen werkzaamheden worden uitgevoerd die geluidsoverlast geven.

Tijdens de werkzaamheden is beperkte doorgang voor verkeer mogelijk over de buitendeur van de Noordersluis omdat het verkeer slechts ‘om en om’ de buitendeur kan gebruiken. Is de buitendeur vanwege een schutting gesloten, dan begeleiden verkeersregelaars het verkeer om en om over de binnendeur, over een smalle verbinding. Uit oogpunt van veiligheid  worden fietsers zoveel mogelijk gescheiden van autoverkeer over de binnendeur begeleid.

Vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid van de route over de binnendeur, kunnen bij schuttingen van de Noordersluis de wachttijden flink oplopen. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers die niet op het sluizencomplex hoeven te zijn, deze route te mijden. Gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van de Velsertunnel. Scheepvaart ondervindt géén hinder van de werkzaamheden.

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen, wordt de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden groter, en eerder aangelegd. De nieuwe zeesluis zorgt getijde-onafhankelijk voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Noordzeekanaal. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat.