Vliegtuigen vliegen vaker en lager over Velsen

Velsen – Vliegtuigen vliegen dit jaar vaker en lager over de gemeente Velsen. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens uit NOMOS, het systeem waarmee vlucht- en geluidsgegevens rond Schiphol worden bijgehouden. Een inwoner van Driehuis verdiepte zich in de gegevens van de afgelopen tijd. Zijn conclusie: het aantal vliegbewegingen op Schiphol daalde dit jaar door de coronapandemie fors, maar Velsen heeft juist meer te maken met overlast.

De reden hiervoor is dat de gebruikte vliegroutes dit jaar aangepast zijn. Vlogen in de voorgaande twee jaren hooguit vijf procent van alle vliegtuigen over de gemeente Velsen, tot eind augustus was dat aantal al opgelopen tot boven de dertien procent. Een verdrievoudiging dus ten opzichte van 2018. De vlieghoogte tot 2000 voet (ca. 600 meter) levert de meeste geluidsoverlast op.

In 2018 vlogen er in absolute aantallen 14.100 vliegtuigen (53% van alle vluchten boven Velsen) op een hoogte van 2000 voet of lager over de gemeente. In 2019 vlogen 11.596 vliegtuigen (60% van alle vluchten boven Velsen) op deze hoogte en in 2020 al 15.778 vliegtuigen (76% van alle vluchten boven Velsen). Vergelijken we 2020 tot nu toe met dezelfde periode in 2019 dan gaat het om 9250 vliegtuigen extra op een hoogte tot 2000 voet; oftewel een toename van 140%.

Op dit moment zijn er twee meetpunten voor geluidsoverlast door vliegtuigen in de gemeente Velsen. Die staan in Velsen-Noord en Velserbroek, maar dat is niet voldoende om een zuiver beeld van de overlast te kunnen schetsen. Vliegtuigen die kiezen voor een vliegroute boven woningen van de kernen IJmuiden, Velsen-Zuid en Driehuis, blijven buiten het bereik van deze meetapparatuur. Een extra meetpunt op de Stadsschouwburg of in een lichtmast van het stadion van Telstar zou uitkomst kunnen bieden.

Druk op de leefbaarheid

Inwoners kunnen met deze informatie de druk op de leefbaarheid aankaarten bij de verantwoordelijken binnen Amsterdam Airport Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze kunnen erop aandringen het vliegverkeer weer conform de vliegroutes te laten vliegen zoals in 2018 en 2019 gebruikelijk was. Een andere mogelijkheid die inwoners hebben om aan de bel te trekken, is de gemeente Velsen schriftelijk verzoeken om de verandering van het vliegverkeer aan te kaarten. Eind deze maand zal de gemeenteraad de Luchtvaartnota bespreken. Foto: Erich Westendarp via Pixabay)