Vergunningenproces Tata Steel voor project Everest

Velsen – Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen voor om het vergunningenproces voor het project Everest gecoördineerd uit te voeren. Dat is een project van Tata Steel, bedoeld om koolstofdioxide te gaan afvangen en in lege gasvelden onder de zeebodem op te slaan. Hiervoor heeft het staalbedrijf meerdere vergunningen van de provincie nodig. Tata Steel is met een jaarlijkse uitstoot van circa 12,3 miljoen ton koolstofdioxide één van de grootse uitstoters. Met het project Everest wil Tata Steel tenminste vijf miljoen ton koolstofdioxide van de Hoogovens en de Oxystaalfabriek gaan afvangen. Dat is een forse reductie, passend bij de landelijke en provinciale beleidsdoelen. Met het project wordt tevens waterstof geproduceerd. De toepassing van de provinciale coördinatieregeling is nodig om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.