Velsense Odd Fellows doneren aan Pieter Vermeulen Museum

Velsen – Op zaterdag 6 januari jl. overhandigde Marcel van den Berg namens de Velsense Odd Fellows een symbolische cheque van 3000 euro aan Arjen Verkaik, directeur van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. De uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in het pand van de Odd Fellows aan de Stationsweg 95, in het bijzijn van museumvoorzitter Fred van Dam. Kort na de uitreiking werd door een van de aanwezige Odd Fellows spontaan een gift van 1000 euro gedaan, waardoor de totale donatie op 4000 euro uitkwam.

De heer Van den Berg legde uit dat het bedrag voor het museum het afgelopen jaar was ingezameld door de Odd Fellows van zowel de IJmondloge (voor mannen) als de Duinroosloge (voor vrouwen). Dit gebeurde door allerlei acties, waarvan de verkoop van kerststollen aan bedrijven en particulieren wel de meest bekende is. De Odd Fellows van Velsen houden zich elk jaar bezig met een gekozen sociaal of cultureel doel. Voor 2023 was dit dus het in Velsen overbekende Pieter Vermeulen Museum.

Inrichting nieuwe ruimte

In zijn dankwoord legde de heer dhr. Verkaik het doel van het museum en de toekomstige verhuizing naar IJmuiden uit. Hij was zeer verguld met de donatie van 4000 euro en beloofde dit bedrag te gebruiken ten behoeve van de inrichting van een nieuwe ruimte in de toekomstige huisvesting in IJmuiden. Het Pieter Vermeulen Museum is het in Velsen en omgeving alom bekende educatieve en kindvriendelijke museum, waar kinderen alles kunnen leren over natuur en milieu.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het hierboven vermelde goede doel. De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op hun succesvolle acties. De geestdriftige commissie Maatschappelijke Activiteiten richt zich inmiddels op een nieuw goed doel voor het jaar 2024, waarvoor zij zich opnieuw ten volle zal inzetten. NB: Wie meer wil weten over de Velsense Odd Fellows gaat naar www.oddfellows-velsen.nl. (Foto: aangeleverd)