Velison Wonen verduurzaamt woningen in Velsen-Noord

In het derde kwartaal van 2017 begint Velison Wonen met het onderhoud en het verduurzamen van 106 woningen in Velsen-Noord.  Het gaat onder andere om het aanbrengen van nieuwe kunststof kozijnen met HR++ beglazing, nieuwe voordeuren, het na-isoleren van de gevel, dakisolatie, mechanische ventilatie en het plaatsen van zonnepanelen.

De verbeteringen worden uitgevoerd aan de woningen in  de Ladderbeekstraat, Schoonoortstraat, Geelvinckstraat, Wijkeroogstraat en Heirweg. De bewoners zijn in maart dit jaar geïnformeerd over de plannen. Zij hebben ingestemd met de verbetervoorstellen aan hun woningen en daarmee kan het groot onderhoud en het aanbrengen van de energetische verbeteringen definitief  doorgaan. Begin juni is de keuze voor de aannemer gemaakt en kan begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden.

Om een goed beeld te krijgen van de woningen voert de aannemer eerst werkzaamheden uit aan één of meerdere proefwoningen. Het is de bedoeling om in het derde kwartaal van start te gaan. De projectcommissie ‘Oog op de Wijk’ bestaande uit een aantal bewoners is nauw betrokken bij het project.

Het groot onderhoud is nodig om  de woningen energiezuiniger en comfortabeler  te maken. Velison Wonen vraagt voor de energetische verbeteringen geen huurverhoging, waardoor de netto woonlasten van haar bewoners lager zal worden. Door de energiebesparende maatregelen, zullen de energielasten (gas en elektra) dalen. Voor het plaatsen van de zonnepanelen betaalt de huurder een geringe servicekostenbijdrage per maand. Vorig jaar pakte Velison Wonen ook al op soortgelijke wijze 122 woningen aan. Het ging toen om  de woningen aan de Melklaan en omgeving in Velsen-Noord.

Velison Wonen wil haar woningbezit verduurzamen. Naar verwachting zal Velison Wonen medio 2019 een gemiddeld energielabel B voor haar totale woningbezit behalen. (foto: Velison Wonen)