Valentijnstaart voor vrijwilligers Pieter Vermeulen Museum

D66 Velsen, vertegenwoordigd door de raadsleden Sander Smeets, Els Zorgdrager en Bas de Ruig kwamen op Valentijnsdag de vrijwilligers van het Pieter Vermeulen Museum verrassen met een heerlijke taart. Jaarlijks reikt D66 Velsen een taart uit aan een vrijwilligersorganisatie die van grote maatschappelijke betekenis is voor de gemeente Velsen en dit jaar viel die eer ten beurt aan het PVM.

Een groot aantal vrijwilligers had gehoor gegeven aan de uitnodiging om dit heuglijke moment bij te wonen en genoot onder het genot van een kop koffie van dit feestelijke moment. Bij de overhandiging van de taart memoreerde Sander Smeets nogmaals de speciale plek die het PVM al vele jaren binnen onze gemeente inneemt als Natuur-, Milieu- en Educatiecentrum. Ook sprak hij de hoop uit dat een mogelijk nieuw onderkomen voor het museum in het toekomstige BRAK!IJmuiden nu eindelijk gerealiseerd kan worden.

Joop Waijenberg, voorzitter van het bestuur van het PVM, sprak in zijn antwoord namens alle vrijwilligers zijn grote dank uit voor deze bijzondere verrassing. ,,Na onze gedwongen verhuizing van het Moerbergplantsoen naar dit ‘tijdelijke’ onderkomen, ruim 10 jaar geleden hopen wij natuurlijk ook van harte dat er zich nu eindelijk een ander onderkomen voor het PVM aandient. Mogelijk is dat BRAK!IJmuiden, maar mocht dat om de één of andere reden niet lukken dan oriënteren wij ons ook op andere mogelijkheden’’, beantwoordde hij de opmerking van Sander Smeets. (foto: aangeleverd)