Vakbonden sluiten akkoord met Tata Steel

De vakbonden hebben een principeakkoord bereikt met de directie van Tata Steel Nederland. Het akkoord, dat mede namens de andere vakbonden door FNV Metaal werd afgesloten, garandeert dat tot 1 oktober 2026 geen gedwongen ontslagen mogen vallen bij het staalbedrijf, ook wanneer er een joint venture met het Duitse ThyssenKrupp wordt gesloten. Het principeakkoord mag niet worden gezien als een goedkeuring van de voorgenomen fusie.

Met het document hebben de vakbonden er wel alvast voor gezorgd dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel gunstig zijn, als die fusie er daadwerkelijk komt. Aanvankelijk was er sprake van het verlies van tweeduizend arbeidsplaatsen. Dat aantal drastisch verminderen was de verbeten inzet van de vakbonden.

Bij CNV Vakmensen concludeert bestuurder Peter Boëseken tevreden: ,,Die inzet is aanzienlijk geslaagd. Nu gaat het nog om vierhonderd arbeidsplaatsen en dan via natuurlijk verloop. Op het nieuwe hoofdkantoor ontstaat bovendien werkgelegenheid voor honderd nieuwe banen. Gedwongen ontslagen zijn van de baan en er liggen daarnaast goede werkgelegenheidsgaranties tot 2026.”

Tata Steel blijft een volledig geïntegreerd staalbedrijf. Er zijn volgens FNV Metaal voldoende waarborgen over de toekomstige investeringen van het bedrijf in Nederland, onder andere voor de re-lining van Hoogoven 6 en toekomstige investeringsprogramma’s zoals STAR 1 en 2. Er zullen geen schulden of garantstellingen komen in Tata Steel Nederland. Ook blijft de huidige Hoofd Technische Dienst als een volwaardige technische dienst in zijn huidige vorm.

Aad in ’t Veld, bestuurder van FNV Metaal: ,,We vonden het belangrijk om een afspraak te maken dat er geen diensten worden uitbesteed naar bijvoorbeeld lagelonenlanden. Voornemens daarvoor passen immers niet in de afspraak van het behoud van een geïntegreerd staalbedrijf. Er bestaan daarom geen plannen of intenties om onderdelen uit te besteden.” (foto: Tata Steel)