Trossen los voor Yacht Builders Academy

De Yacht Builders Academy, waar het Maritiem College IJmuiden partner van is, kan haar plannen uitvoeren. Vorige week werd bekend dat het Regionaal Investeringsfonds mbo 790.000 euro investeert in het initiatief. Hiermee is de financiering van de Yacht Builders Academy rond.

Er is vraag naar meer en goed opgeleide vakmensen in de scheeps- en jachtbouw. Onderwijs, bedrijven en overheid bundelen in de Yacht Builders Academy hun krachten om samen deze uitdaging op te pakken. Op de opleidingswerf van ROC Friese Poort in Sneek werd vandaag het logo van de Yacht Builders Academy onthuld. Tijdens een pitch benadrukten verschillende partners nog eens het belang van dit initiatief voor de scheeps- en jachtbouw in heel Nederland.

De Yacht Builders Academy maakt zich sterk voor de jachtbouw in Nederland. Met actuele, innovatieve praktijkopleidingen die aansluiten op de praktijk. En door te voorzien in de toenemende vraag naar goed opgeleid personeel in de jachtbouw. In de komende vier jaar wil de Yacht Builders Academy zich ontwikkelen tot hét kenniscentrum voor innovatie en vakmanschap in duurzame jachtbouw.

De Yacht Builders Academy komt voort uit de bedrijfsopleiding die ROC Friese Poort en De Vries Scheepsbouw sinds 2011 aanbieden op de werf in Makkum. Bij de Yacht Builders Academy zijn inmiddels 36 partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid aangesloten. De komende jaren wordt daarin nog groei verwacht.

Komend schooljaar zullen ook in IJmuiden de eerste leerlingen starten voor het vmbo-profiel Scheeps- en Jachtbouw, dat op verzoek van het bedrijfsleven is opgezet. Bedrijven zijn hard op zoek naar jonge vakmensen. Het profiel zal een mooie doorlopende leerlijn bieden richting het mbo in Sneek. Afgestudeerden hebben een grote kans op werk. Dat blijkt ook wel uit het aantal partners dat bij de Yacht Builders Academy is aangesloten.