Stichting Santpoort wil dialoog met provincie en ondernemers

Santpoort – Stichting Santpoort vindt dat kleinschalig agrarisch gebruik goed past in de binnenduinrand. Het hoort volgens de organisatie bij de cultuurhistorische context van het gebied. Men stelt: ,,Wij pleiten er voor dat de natuurontwikkeling zo wordt vorm gegeven, dat er een goede balans is tussen natuur, landschap en cultuurhistorie, waarbij agrarisch gebruik met een redelijke bedrijfsvoering mogelijk blijft en waarbij ook de binding met het dorp behouden blijft’’, stelt men in een reactie op de handelswijze van de provincie Noord-Holland.

De provincie is bezig om meer gebieden toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. Dat heeft consequenties voor de ondernemers die in het gebied gevestigd zijn. Het gaat met name om de gronden van boerderij Westerhoeve en van hofstede De Kruidberg. De eigenaren van deze bedrijven zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen aan de regels die voor het beheren van natuurgebied gelden. Ze betwijfelen sterk of dat wel mogelijk is.

Stichting Santpoort vindt dat er een dialoog op gang moet komen tussen de provinciale overheid, de betrokken agrariërs en andere belanghebbenden. Daarin moet het belang van agrarisch gebruik voor het landschap en de verbinding met Santpoort worden onderkend en gewaardeerd. De komende tijd wil men op basis van deze visie op de toekomst van de binnenduinrand in gesprek raken met de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen en mogelijk andere betrokkenen. ,,Wij willen hierin als Stichting Santpoort de belangen van het landschap voor Santpoort behartigen en eraan bijdragen dat er een constructieve dialoog over de toekomst van het gebied wordt gevoerd. Iedereen die wil reageren op dit onderwerp kan dit doen door een e-mail naar info@stichtingsantpoort.nl te sturen. (Foto: aangeleverd)