Veel steun voor ‘pardonverzoek’ moeder van drie jonge kinderen

Burgemeester Frank Dales heeft donderdag de steunbetuigingen in ontvangst genomen voor het verlenen van pardon aan een voormalig inwoonster van de gemeente Velsen.

De vrouw waar het om gaat is moeder van drie Nederlandse kinderen van 1, 4 en 12 jaar. Zij en haar Nederlandse man zijn momenteel woonachtig in Zwolle en hebben in het verleden in Velsen gewoond.

De moeder kan op basis van bestaande wet -en regelgeving niet in ons land blijven en moet, zonder pardonverlening, binnenkort terug naar Zuid-Irak. Dit betekent dat het gezin uit elkaar wordt gehaald en de drie jonge kinderen zonder aanwezige moeder zullen moeten opgroeien.

Docenten en leerlingen van basisschool de Origon, de moskee, familie en vrienden van de moeder hebben burgemeester Dales verzocht om staatssecretaris Dijkhoff om een permanente verblijfsvergunning te vragen. Dit hebben zij ondersteund met steunbetuigingen en handtekeningen.

Deze schrijnende situatie is reden voor de burgemeester om een pardonverzoek te doen. Daarbij wordt dit verzoek ondersteund door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat stelde dat Niet-Europese ouders van Europese kinderen een verblijfsvergunning kunnen krijgen, als dat in het belang is van het kind. In het geval van mevrouw J., met drie jonge kinderen thuis en de vierde op komst, terwijl haar man full time werkt, lijkt deze uitspraak van toepassing.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk volgden hier eerder een strengere lijn in dan de overige lidstaten. De verwachting is dat ook Nederland op basis van deze uitspraak bestaande wetgeving zal moeten aanpassen.

Burgemeester Dales zal de steunbetuigingen doorsturen aan staatssecretaris Dijkhoff, om zijn eerder gedane verzoek te ondersteunen. (foto: bassischool de Origon)