Stadsschouwburg verkleint organisatie wegens coronacrisis

IJmuiden – De Stadsschouwburg Velsen schaalt af naar een verkleinde maar slagvaardige organisatie. Dat is nodig om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. De culturele sector wordt diep getroffen door de coronacrisis. Dit geldt ook voor de Stadsschouwburg Velsen. De inperkende overheidsmaatregelen met betrekking tot de zaalcapaciteit en het sterk geslonken theateraanbod brengen de schouwburg in grote financiële problemen. De directie ziet zich daarom genoodzaakt in te grijpen met het verlies van banen als gevolg.

De Stadsschouwburg Velsen heeft vanwege de coronamaatregelen vanaf half maart lange tijd haar deuren gesloten moeten houden. Intussen slaagde men er wel in om door middel van een succesvolle crowdfunding-actie de theaterzaal de dubbelfunctie van theater en cinema te geven. Met het huidige culturele aanbod en de daarbij behorende zaalbezettingen is er echter teveel onzekerheid voor een gezonde exploitatie van het theater in coronatijd. Zelfs als de Stadsschouwburg Velsen in aanmerking komt voor de steunmaatregelen vanuit de overheid, redt men het niet. Daarom heeft men besloten om de theaterfunctie voorlopig af te schalen naar een waakvlamsituatie. De theaterfunctie stopt dus niet, maar er is nu geen mogelijkheid een rendabele theaterprogrammering neer te zetten. Wel komt er meer focus op de filmfunctie. Deze functie vergt minder personele inzet en financiële middelen, en is daardoor minder risicovol dan de theaterfunctie.

Cultureel aanbod gewaarborgd

Met een klein team vaste medewerkers blijft een cultureel aanbod in de Stadsschouwburg Velsen gewaarborgd en kan er, zodra de coronamaatregelen het toelaten, weer worden opgeschaald naar een completer en uitgebreider aanbod. Met deze pijnlijke, maar noodzakelijke maatregelen zet de schouwburg in op behoud van het theater op korte én lange termijn. Voor de schouwburg is het een grote steun in de rug dat de gemeente telkens aangeeft de Stadsschouwburg Velsen een warm hart toe te dragen en in de toekomst graag weer een divers aanbod van theatervoorstellingen ziet. (Foto: Bos Media Services)