Spoeddebat in Tweede Kamer over financiële constructies Tata Steel

Velsen – Tweede Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) heeft een spoeddebat met minister Eric Wiebes (economische zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (financiën – fiscaliteit en Belastingdienst). Aanleiding hiervoor zijn berichten in de media over de financiële handel en wandel binnen Tata Steel. Het Indiase moederbedrijf zou via slimme constructies miljarden euro’s wegsluizen uit de Nederlandse tak van het bedrijf. Ook plaatsen veel politici vraagtekens bij het feit dat door Tata Steel Netherlands Holding geen vennootschapsbelasting wordt betaald.

Aanleiding voor de nieuwe commotie over Tata Steel vormt een diepgravend onderzoek van de IJmuider Courant naar de gang van zaken bij de staalgigant. Onlangs werd het resultaat daarvan gepubliceerd en dat heeft bij velen de alarmbellen doen rinkelen. In een reactie schrijft Tata Steel op de eigen website dat het bedrijf handelt in overeenstemming met de belastingwetten en regelgeving in alle landen waarin de groep actief is. Men stelt ,,Fiscaal beleid van Tata Steel in Nederland is volledig conform wet- en regelgeving. Er zijn geen speciale afspraken (zogeheten ‘rulings’) met de Belastingdienst.’’

Ook wordt uitleg gegeven over de financiële constructie die gekozen is voor de afdracht van vennootschapsbelasting. ,,Tata Steel Nederland maakt, net als alle andere Nederlandse Tata Steel Europe vennootschappen, onderdeel uit van een fiscale eenheid, hetgeen een gangbaar en geaccepteerd regime is. Tata Steel Netherlands Holdings is de moedermaatschappij van de fiscale eenheid. Binnen de fiscale eenheid kunnen winsten en verliezen van de ertoe behorende vennootschappen worden verrekend. Tata Steel Nederland betaalt vennootschapsbelasting aan Tata Steel Netherlands Holdings, die zorg draagt voor de belastingverplichtingen van de fiscale eenheid. Tot nog toe was Tata Steel Netherlands Holdings geen vennootschapsbelasting verschuldigd.’’

Leeggezogen

Juist dat laatste wekt verbazing in Den Haag. Van verschillende kanten wordt met opgetrokken wenkbrauwen gereageerd op de publicaties. Van der Lee noemt het onthutsend en zegt: ,,Tata Steel lijkt als supersprinkhaan Tata Europe en dus Tata IJmuiden tot op het bot kaalgevreten te hebben, via zeer discutabele fiscale constructies. Tegelijkertijd ontvangt het bedrijf coronasteun.’’ Ook PvdA, VVD en D66 willen uitleg van het kabinet over deze kwestie. Kees Verhoeven, fractielid van D66 in de Tweede Kamer, concludeert: ,,De bloeiende staalfabriek in IJmuiden wordt leeggezogen door moedermaatschappij Tata.’’

Over het uitkeren van bonussen aan bestuurders schrijft Tata Steel zelf: ,, Tata Steel in IJmuiden heeft zowel voor managers (die buiten de CAO vallen) als voor overige medewerkers een zorgvuldig opgezet beloningssysteem, waarover aan de Centrale Ondernemingsraad jaarlijks verantwoording wordt afgelegd, zoals dat in de wet is vastgelegd. Voor senior managers worden bonussen toegekend vanuit Tata Steel Europe. Bonussen worden overal op dezelfde basis toegekend. Dat systeem is gebaseerd op de prestaties van de onderneming en op individuele prestaties.’’ Het bedrijf meldt hierover verder dat al deze regelingen in lijn zijn met de vigerende wetgeving.