SP: ‘Windpark Spuisluis nog niet zo zeker’

De komst van het windpark bij de sluizen in IJmuiden is nog niet zo zeker als het lijkt. Dit blijkt uit antwoorden van gedeputeerde staten op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman.

Van de zes windturbines blijkt er één gepland op grond van Rijks­waterstaat die is gereserveerd voor uitbreiding van het gemaal bij de sluizen. Ook is onduidelijk of de plaatsing van windturbines de veiligheid van de waterkeringen niet ondermijnt.

De provincie staat alleen nieuwe windparken toe wanneer tenminste zes windmolens worden geplaatst op een rij. Initiatiefnemer Eneco wil er bij de Spuisluis zeven neerzetten. Van één molen was de plek al twijfelachtig. Deze komt mogelijk te dicht bij een gasleiding van Tata. Uit de antwoorden van gedeputeerde staten blijkt nu dat nog andere molens problemen kunnen opleveren. Eén molen is geprojecteerd op grond waarop Rijkswaterstaat in de toekomst een uitbreiding van het gemaal zou willen neerzetten voor beheersing van de waterkwaliteit.

Windturbines mogen verder van Rijkswaterstaat niet dichter dan 50 meter bij waterstaats­werken zoals het Spuisluizencomplex staan. Gedeputeerde staten bevestigen dat ‘enkele windturbines’ binnen deze 50-metergrens komen. Alleen als Eneco kan bewijzen dat de veiligheid niet in gevaar komt, zouden deze molens toch mogen komen. De veiligheid én de plannen voor uitbreiding van het gemaal moeten echter nog worden onderzocht.

Ook is niet duidelijk of de windmolens de veiligheid op de helihaven van het Loodswezen niet in gevaar brengen. De provincie had voor deze helihaven eind vorig jaar al een zogenaamd luchthavenbesluit moeten nemen, waarin de veiligheidsvoorschriften staan. Dit is uitgesteld omdat het Loodswezen en Eneco nog geen overeenstemming hebben.

Bruggeman: ,,In elk geval heeft manager operaties Gijs de Boer van het Loodswezen september vorig jaar laten weten geen voorstander te zijn van windmolens aan de westkant van de sluizen, vanwege de turbulentie. En ik heb me laten vertellen dat dit nog steeds zo is.”

Bruggeman had ook gevraagd waarom een plan voor een windpark bij Wijk aan Zee wél is afgewezen en Spuisluis niet. Gedeputeerde staten antwoorden nu dat op beide locaties sprake is van fijnstof en geluidbelasting van de industrie. Maar in Wijk aan Zee was ook nog sprake van ‘landschappelijke en ecologische impact’. Bruggeman: ,,Mooi boel is dat. De mensen hebben in beide gebieden nu al overlast van ernstige milieuoverlast. Maar als je niet het geluk hebt bij een natuurgebied te wonen, dan doet dat er kennelijk niet toe.”