SOS Velsen ontbonden

VOp 5 november 2018 is de  Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen (SOS Velsen), die de stedenband met Galle op Sri Lanka onderhield,  ontbonden. SOS Velsen werd in juni 1985 op initiatief van toenmalig burgemeester Peter J. Molendijk opgericht.  In november 2012 heeft de gemeente een evaluatierapport opgesteld en kwam tot de conclusie: “Als het gaat om een leidende rol bij het bevorderen en/of begeleiden van initiatieven vanuit Velsen, kan gesteld worden dat deze rol onvoldoende uit de verf is gekomen.”  Verder meldde de gemeente dat zij “zelf een expliciete regierol gaat oppakken ten aanzien van de bestuurlijke, economische, educatieve, culturele en sportieve samenwerking met Galle.” Wat de gemeente op deze terreinen sinds 2012 heeft gedaan is bij het laatste bestuur van SOS Velsen niet bekend. 

Met steun van de Sri Lankaanse contactgroep NAAL (Netherlands Alumni Association Lanka), zijn door SOS Velsen tegen de 300 projecten uitgevoerd. Na de tsunami in december 2004 hebben veel mensen hun leven te danken aan een project van SOSV, maar ook -via SOSV- dankzij een project van de Rotary Club Velsen, kunnen vrouwen werken dankzij een kinderopvangproject, hebben gezinnen, die in een schamele behuizing woonden, een huis gekregen, enz. 

Vanuit SOS Velsen is na de tsunami in 2004 de stichting ‘Velsen Helpt Galle’ opgericht, waaraan veel Velsenaren een gift hebben gedaan. Uit het hele land kwamen giften binnen. Er is onder andere een nieuwe woonwijk gerealiseerd met straatnamen als Velsen Street en Santpoort Street.  Na de opheffing van Velsen Helpt Galle heeft SOSV de nog lopende projecten op zich genomen. Een door de tsunami verwoeste naaischool is herbouwd en onlangs weer in gebruik genomen. Het laatste project was de schenking van computerapparatuur met meubilair aan een school. Er was een ‘Project Interactief Leren’ opgezet -computerbediening via Engelse taal-, doch dat liep de laatste tijd niet goed meer. Te weinig leerlingen. Besloten werd de apparatuur en het meubilair aan een school te schenken die dit allemaal niet had. Afgelopen oktober is dit gerealiseerd.

Alle in kas zijnde saldi zijn opgemaakt. Een (klein) restant is naar een stichting overgemaakt die goede dingen doet op Sri Lanka. Het bestuur van SOS Velsen dankt de Velsense bevolking voor haar vertrouwen in de stichting. Voor eventuele vragen kan men terecht via klaas.van.slooten@kpnmail.nl. (foto: aangeleverd)