Sinds vandaag extra pont in de spits

Sinds vandaag vaart er in de spits elke tien minuten een pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Daarvoor stak de pont het Noordzeekanaal jarenlang eenmaal per 20 minuten over. De extra pont vaart op werkdagen tussen 6.30 en 9.30 uur en tussen 14.00 en 18.00 uur. 

Hierdoor wordt het aantrekkelijker om met de fiets te gaan. Als er meer mensen kiezen voor de fiets als alternatief voor de auto, wordt het aantal auto’s op de weg minder. Hiermee verbetert ook de luchtkwaliteit, ook doordat de pont gaat varen op een schonere brandstof. In plaats van diesel varen beide ponten op Gas-To-Liquidbrandstof (GTL). Dit verbrandt schoner dan diesel en produceert daardoor minder vervuilende uitstoot en minder zwarte rook.

De extra pont wordt het eerste jaar gefinancierd met subsidie vanuit het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL). De extra pont levert ook een bijdrage aan de grotere mobiliteit tijdens  de renovatie van de Velsertunnel in 2016. Gedurende deze periode zal de pont gefinancierd worden door Rijkswaterstaat. (foto: Friso Huizinga)