Rumoerige raadsessie over statushouders

Rumoer in de raadzaal, donderdagavond in het stadhuis van Velsen. Een groot aantal inwoners was afgekomen op de sessie over de statushouders. Zij zijn boos omdat alle vluchtelingen gehuisvest worden in IJmuiden en Velsen-Noord. Dat ontwricht de samenleving en zorgt voor verdringing op de markt voor sociale huurwoningen, vinden zij.

Joelen, applaudisseren en ongenuanceerd roepen en schreeuwen; de raadzaal leek wel een volkstheater. Sessie-voorzitter Beryl Dreijer had de grootste moeite om de circa honderdvijftig bewoners op de uitpuilende tribunes in het gareel te houden. Ook hun voormannen Johan Visser en John Weidijk lukten dat amper, terwijl zij eerder nog zeer genuanceerd hadden ingesproken.

Beide heren drukten de raadsleden tijdens hun inspraak op het hart om toch vooral een betere spreiding van de statushouders over de zeven kernen van Velsen te bewerkstelligen. ,,Genoeg is genoeg”, aldus Visser. ,,Wij willen mensen uit oorlogsgebieden graag welkom heten, maar laten we dat dan ook in Santpoort-Noord, Velsen-Zuid en Driehuis doen.”

De insprekers kregen bijval van diverse raadsleden. Knelpunt is dat de sociale huurwoningen, waarop de statushouders zijn aangewezen, zich vooral in IJmuiden en Velsen-Noord bevinden. Daarom moet er ook worden gezocht naar alternatieve woonvormen. ,,Het is wat dat betreft jammer dat het Missiehuis in Driehuis niet is doorgegaan”, reageerde wethouder Arjen Verkaik. ,,Containerwoningen zijn een mogelijk alternatief, maar die zijn op dit moment niet te krijgen.’’ Luid gejoel uit de zaal was zijn deel.

In de andere sessies ging het onder andere over een bedrijven-investeringszone in het havengebied en de ambitieuze plannen voor IJmuiden aan Zee. Ook bij het laatstgenoemde onderwerp waren er diverse insprekers en veel verontwaardiging. Bedrijven, bewoners van Seaport Marina, de reddingsbrigade en natuurliefhebbers gaven aan dat zijn niet geraadpleegd waren over de plannen om een nieuw en aantrekkelijk dorp rond Seaport Marina te realiseren.

Hoe het verder afliep in deze en de andere raadssessies kunt u zien in de tv-reportage, die wordt uitgezonden op RTV Seaport en ook is te zien op www.rtvseaport.nl.