Rotary Velsen steunt vijf goede doelen

Scouting Radboud, het Bijna Thuis Huis, Allerzielen Velsen Verlicht, de Vrienden van Velsen-Noord en de stichting Diabetes 1 krijgen een financieel steuntje in de rug van Rotary Velsen.

Rotary Velsen is een serviceclub waarvan de leden graag iets voor elkaar en hun omgeving willen betekenen. Rotarians zetten zich, vaak in samenwerking met andere organisaties, in voor de samenleving. Dat gebeurt door fundraising en waar mogelijk door het bieden van praktische ondersteuning aan lokale, nationale of internationale projecten die de clubleden van belang vinden en een warm hart toe dragen.

Een bekend evenement van Rotary Velsen is de Highland Games, die om het jaar worden georganiseerd in park Velserbeek. Daarnaast verstrekt Rotary Velsen donaties vanuit de reguliere jaarbijdragen van de leden. Dit jaar zijn daarvoor de vijf genoemde goede doelen uitgekozen.

Lees verder in de krant van 5 februari 2015