Rotary Highland Games gaan niet door

Het bestuur van Rotary Club Velsen heeft in overleg met de Fundraisingcommissie besloten om de Highland Games op zaterdag 6 juni niet door te laten gaan. De belangrijkste reden is het achterblijvende aantal deelnemende teams.

Voor een gezonde basis zijn 28 teams nodig. Door enkele afzeggingen is het aantal nu op 18 teams blijven steken. Het aantal sponsoren, die deze dag en daarmee de vijf goede doelen willen steunen, blijft ook ver achter op het gewenste aantal.

De huidige economische omstandigheden – waardoor bedrijven zich beperkt zien in deelname of het geven van een sponsorbijdrage – is een veel gehoorde reden van afzeggen of niet kunnen deelnemen. De Rotary Club Velsen loopt hierdoor een financieel risico en verwacht geen acceptabele opbrengst te kunnen realiseren voor de goede doelen. Dat is de belangrijkste doelstelling. In totaal zijn met succes negen edities van de Highland Games gehouden, met opbrengsten van 55.000 euro in 2011 en 35.000 euro in 2013.

Door deze  situatie is het risico ontstaan dat de opbrengsten van de Highland Games ook negatief zouden kunnen zijn. Er moeten voor deze dag verplichtingen worden aangegaan met leveranciers en kosten worden gemaakt om Park Velserbeek in te richten.

Vanaf oktober 2014 zijn de leden van de Fundraisingcommissie intensief en enthousiast bezig met de organisatie en het benaderen van deelnemers en sponsoren. ,,We zijn trots op de aangemelde bedrijven en sponsoren, omdat ze ons wilden steunen’’, aldus Wim Mastenbroek, voorzitter van de Fundraisingscommissie. ,,Ook de vrijwilligers en lokale bedrijven die zich belangeloos of tegen kostprijs wilden inzetten, zijn we meer dan erkentelijk.’’

Het Rotary-bestuur en de leden van de Fundraisingcommissie zullen na afwikkeling van de ingezette voorbereidingen bekijken op welke wijze de traditie van Rotary Highland Games Velsen kan worden voortgezet.