Renovatie Velsertunnel gegund aan combinatie Hyacint

Rijkswaterstaat heeft de renovatiewerkzaamheden aan de Velsertunnel definitief gegund aan de aannemerscombinatie Hyacint. Hyacint is een combinatie van aannemers Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland. De combinatie is bij gunning ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel gedurende zeven jaar. De renovatiewerkzaamheden starten voorjaar 2016.

Rijkswaterstaat laat tijdens de renovatie onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens. Daarnaast vernieuwt Rijkswaterstaat vrijwel alle tunneltechnische installaties (zoals de ventilatie, het blussysteem en de verlichting) en worden de vluchtwegen aangepast. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, gaat de tunnel in 2016 negen maanden helemaal dicht. Na de renovatie kan de Velsertunnel weer tientallen jaren mee. Met het totale project is 105 miljoen euro gemoeid. Hierin zitten onder andere de kosten voor de renovatie en voor de bereikbaarheidsmaatregelen die Rijkswaterstaat treft om de IJmond in 2016 bereikbaar te houden.

Om de regio IJmond tijdens de renovatie bereikbaar te houden, heeft Rijkswaterstaat samen met Provincie Noord-Holland, betrokken gemeenten, samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar, de transportsector en ondernemers in de regio een bereikbaarheidsplan opgesteld. Begin juli maakte Rijkswaterstaat deze uitgebreide aanpak bekend. In het bereikbaarheidsplan staan maatregelen op het gebied van verkeer, mobiliteit en communicatie. De uitvoering van de eerste bereikbaarheidsmaatregelen begint later dit jaar. Zie ook www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. (foto: Rijkwaterstaat)