Reddingsbrigade verwacht geen afname verdrinkingen

In 2017 verdronken 86 inwoners van Nederland, net zoveel als het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Reddingsbrigade Nederland is blij om het feit dat het aantal inwoners dat verdrinkt niet verder is opgelopen. Reddingsbrigade Nederland verwacht dat het risico op verdrinking de aankomende jaren niet kleiner wordt en dat de kans op verdrinking groter blijft onder mannen en onder nieuwkomers.

Het CBS komt op basis van de laatste cijfers over verdrinking en in historisch perspectief tot drie hoofdconstateringen. Allereerst: er verdrinken vooral veel minder jonge kinderen. De laatste tien jaar verdronken jaarlijks gemiddeld negen kinderen, het merendeel jongens. Daarnaast: de meeste verdrinkingen komen voor onder kinderen met een niet-westerse achtergrond.

Afgezet tegen de bevolking verdronken drie keer zoveel mensen met een niet-westerse achtergrond als mensen met een Nederlandse achtergrond. Tenslotte: de meeste buitenlandse bezoekers die verdrinken, zijn Duitsers en Polen.

Het is de verwachting van Reddingsbrigade Nederland voor aankomende jaren dat het risico op verdrinking niet kleiner wordt, omdat: de waterkant steeds meer een ‘pretpark’ wordt, wat badgasten en evenementenbezoekers aantrekt; er nieuwkomers blijven komen; onze motorische vaardigheid in het algemeen minder wordt met alle risico’s voor de zwemvaardigheid; het met ons bewustzijn van de risico’s van open water in het algemeen slecht is gesteld.

Reddingsbrigade Nederland stelt vast dat er ook buiten (bijna-)verdrinkingen om veel hulp van lifeguards nodig is op en langs het water. Bijvoorbeeld voor EHBO, omdat een kind vermist wordt en bij vragen over zwemveiligheid. De brigades hebben het daar druk mee. Ze hebben bovendien de handen vol aan zwemles geven, lifeguards opleiden, toezicht bij evenementen en voorlichting bieden op scholen over de risico’s van zwemmen in open water.

Bij dat laatste gaat het om onder meer een uitleg over het gevaar van muien en wat te doen als je zelf of als een ander in de problemen komt. Reddingsbrigade Nederland blijft daarom investeren; in zwemlessen, in mensen zwemmend leren redden, in de kwaliteit van toezicht; en in meer bewustwording onder burgers van de risico’s van water. (foto: IJRB/Jeroen Groot)