Recreatieschap Spaarnwoude werkt aan verbetering zwemwater

In verschillende waterpartijen in Recreatiegebied Spaarnwoude wordt binnenkort gestart met baggerwerkzaamheden. Hierdoor wordt de waterkwaliteit van de zwemlocaties bij De Watergeus en het Naaktrecreatieterrein verbeterd, waardoor er minder kans op blauwalgen zal zijn in de zomer.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij het naaktrecreatieterrein al een nieuwe pomp geplaatst, waardoor de doorstroming van het water naar deze zwemplek wordt verbeterd.

De baggerwerkzaamheden vinden vooral plaats vanaf het water. Voor de aan- en afvoer van materieel zullen enkele rijroutes over land worden gebruikt.

De bagger is van voldoende milieukwaliteit en zal worden uitgespreid over twee weilanden achter het kantoor van Recreatie Noord-Holland. Na indroging van de bagger worden de weilanden weer opnieuw ingezaaid, en weer als weiland in gebruik genomen.

De werkzaamheden starten in de tweede helft van oktober. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in januari 2019 gereed zijn.

Het project wordt mede gesubsidieerd door Provincie Noord-Holland. (foto: aangeleverd)