Raad van Kinderen presenteert bevindingen

 De Raad van Kinderen heeft zijn bevindingen gepresenteerd aan de directie van Tata Steel. De leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 van basisscholen De Beekvliet uit Velserbroek en De Toermalijn uit Driehuis deden dat onder leiding van Prinses Laurentien van Oranje, de initiatiefneemster van het project. 

De Raad van Kinderen stelt vast dat Tata Steel een belangrijke werkgever is (er werken 9.000 mensen), met veel kennis over milieu. De kinderen adviseren om te blijven investeren in onderzoek om uitstoot te verminderen, zoals het HIsarna project, dat ertoe kan leiden dat de CO2-uitstoot bij het maken van ruwijzer met 20% vermindert. Als voorbeelden van het gebruik maken van nieuwe energiebronnen wijzen de leerlingen op de mogelijkheden van getijdenenergie. En vrachtwagens en dienstauto’s op het terrein van Tata Steel zouden op elektriciteit kunnen rijden, mits de accu’s op groene stroom draaien. Ook kan worden bekeken of er auto’s op perslucht kunnen rijden.

De Raad van Kinderen adviseert Tata Steel om aan te sluiten bij het project Groene Klimaatgordel, waarbij planten worden gekweekt die luchtvervuilende stoffen afvangen. Deze worden aangeplant in de omgeving van De Stelling van Amsterdam. Het terrein van Tata Steel zou daar prima bij aansluiten.

Uit onderzoek van de leerlingen blijkt dat veel mensen Tata Steel kennen, maar niet precies weten wat het staalbedrijf doet. De Raad van Kinderen stelt daarom voor dat Tata Steel meer en aansprekende informatie verstrekt aan een breed publiek. Zo zou het Hoogovenmuseum een interactief bezoekerscentrum kunnen worden, met niet alleen aandacht voor de geschiedenis, maar ook voor de processen en het belang van het bedrijf.

De opdracht aan de leerlingen was een antwoord vinden op het dilemma ‘Hoe wordt Tata Steel het bedrijf met de meest positieve bijdrage aan de omgeving?’ De keuze van het dilemma is ingegeven door het feit dat Tata Steel maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt en ernaar streeft om de impact van de bedrijfsprocessen op de omgeving zo veel mogelijk te minimaliseren. Voor de zomervakantie zal Tata Steel de Raad van Kinderen tijdens een bijeenkomst informeren over hoe de adviezen worden opgepakt.