Provincie verleent vergunning voor windpark Spuisluis

De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond BV kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack Van der Hoek: ,,We voldoen als eerste provincie aan de afspraken die wij hebben gemaakt met het Rijk: 685,5 mw wind op land mogelijk maken in 2020. Die afspraken zijn gemaakt met als doel om in Nederland in 2020 14 procent van alle energie duurzaam op te wekken. Met windpark Spuisluis geven we ook invulling aan de uitdrukkelijke wens van een groot aantal gemeenten, waaronder Velsen, om windenergie op te wekken in het Noordzeekanaalgebied.”

Noord-Holland heeft grote ambities voor verduurzaming en gelooft in een mix van toepassingen. Die mix bestaat uit wind maar nadrukkelijk ook uit zonne-energie, biomassa, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving en energiebesparing in de industrie heeft de volledige aandacht.

Windpark Spuisluis bestaat uit zes windturbines. De windmolens komen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong Velserkom, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in Velsen-Noord.

De windturbines worden tussen de 117 en 120 meter hoog en de rotor krijgt een diameter tussen 114 en 117 meter. De zes turbines gaan ongeveer 75.000 MWh aan elektriciteit opleveren. Het windpark levert daarmee voldoende energie op om 90 procent van de wonin­gen in de gemeente Velsen van elektriciteit te voorzien.

De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 digitaal ter inzage op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen. Belanghebbende kunnen een beroepschrift indienen. (foto: archief de Jutter/de Hofgeest)