Plaquette nu in de hal van De Komeet

De gedenksteen van het voormalige Cultureel Centrum aan het Moerbergplantsoen heeft vorige week een nieuwe plek gekregen in de hal van De Komeet, het appartementengebouw van Elan Wonen. Daarmee is de gedenksteen weer bijna terug op zijn oude plek op het Moerbergplantsoen.

Bewoners van De Komeet en enkele vrijwilligers hebben het initiatief genomen om de gedenksteen op te vragen bij de gemeente. De gedenksteen uit de historische collectie van de gemeente Velsen zou mogelijk vernietigd worden. Door burgemeester en wethouders van Velsen is de betreffende gedenksteen nu geschonken aan de Bewonerscommissie van het appartementengebouw De Komeet aan de Grahamstraat in IJmuiden.

Het voormalige Cultureel Centrum, gebouw voor sociaal en cultureel werk werd in 1951 gebouwd naar een ontwerp van de gemeentearchitect H.J. Koopen in opdracht van het Gemeentebestuur van Velsen. In de loop der tijd voldeed het gebouw niet meer en toestemming voor de sloop is uit 2005.

Het voormalige Cultureel Centrum was een plaatsbepalend gebouw evenals nu De Komeet, die nagenoeg gebouwd is op de plaats waar het Cultureel Centrum heeft gestaan. Hierdoor werd bij één van de vrijwilligers het idee geboren om de gedenksteen te plaatsen in de centrale hal van het appartementengebouw.