Peter Stam vertrekt voortijdig uit gemeenteraad

Velsen – Peter Stam legt zijn taak als gemeenteraadslid per 23 september neer. Het 69-jarige raadslid uit Velsen-Noord maakte, met een tussenpauze van een jaar, twee keer deel uit van de fractie van Velsen Lokaal. Een jaar geleden sloot hij zich aan bij de fractie van LGV.

Stam verliet Velsen Lokaal in het najaar van 2014 omdat hij van mening was dat er onvoldoende sprake was van progressie binnen de partij en dat de nieuwe koers, die men zou varen, nog niet voldoende uit de verf kwam. Ruim een jaar opereerde hij als eenmansfractie in de Velsense gemeenteraad, maar vervolgens sloot hij zich weer bij Velsen Lokaal aan. Vier jaar lang verliep dat goed, maar toen was er opnieuw sprake van onvrede. Stam kon zich niet vinden in het partijstandpunt inzake het afsluiten van de voetgangersoversteek bij de Velsertraverse. Opnieuw zette hij zijn raadswerk op persoonlijke titel als eenmansfractie voort. Een jaar geleden zocht hij aansluiting bij de LGV, waardoor die partij groeide van vier naar vijf zetels.

Het vertrek van Stam komt onverwacht en heeft te maken met omstandigheden in de privésfeer. Hij heeft de gemeenteraad vorige week per brief over zijn vertrek geïnformeerd. De kieswet schrijft voor dat, bij het vertrek van een raadslid, diens opvolger wordt benoemd uit de kandidatenlijst van de partij waartoe het betreffende raadslid destijds behoorde. Dit houdt in dat de LGV nu weer terugvalt naar vier zetels in de raad en Velsen Lokaal met zes zetels weer de partij met de meeste zetels wordt. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zal Maurice Bok tot raadslid voor die partij worden benoemd. Hij maakte tot aan de verkiezingen van 2018 ook deel uit van de fractie van Velsen Lokaal. (Foto: gemeente Velsen)