Partijen aan de slag met programma voor BRAK! IJmuiden

De gemeente Velsen, het Pieter Vermeulen Museum, Natuurmonumenten, het Search and Rescue Craft Center, KIMO Nederland en België en PBN hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor Brak! IJmuiden. Zij gaan samen werken aan een een modern en aantrekkelijk programma over water en klimaat. Elke nieuwe partner die zich bij dit project aansluit, draagt bij aan dit programma.

Met deze ondertekening spreken de partijen af om samen te onderzoeken hoe interessante, aantrekkelijke en moderne activiteiten in Brak! IJmuiden te ontwikkelen zijn. Activiteiten waarin ‘water en het klimaat’ centraal staan. In de intentieovereenkomst staan de uitgangspunten voor deze samenwerking met als doel dit nieuwe centrum in IJmuiden aan Zee te realiseren en vervolgens te exploiteren.

De activiteiten in Brak! IJmuiden zijn gericht op de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeespiegel. Hoe kunnen we ons daar op aanpassen? Wat is nodig op het gebied van veiligheid en waterbeheer? En wat betekent de opwarming van de aarde voor de natuur? Raken we planten en dieren kwijt of komen er juist meer bij? Dit zijn thema’s die bezoekers in Brak! IJmuiden kunnen zien en ervaren. Een bijzonder aantrekkelijke manier van natuur- en milieueducatie.

Alle partners werken hieraan mee vanuit hun eigen expertise. En daar blijft het niet bij! Het is de bedoeling dat zich nog meer partijen aansluiten, die mee gaan werken aan de invulling van het centrum. Zo wordt Brak! een bron van samenwerking en co-creatie. Er zijn al gesprekken gaande met Wageningen Marine Research, PWN en HVC, en de hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier.

De drie ontwikkelende private partners in de gebiedsontwikkeling: Kennemerstrand N.V. Marina Seaport IJmuiden en Kondor Wessels Vastgoed BV, onderzoeken hoe zij financieel (incidenteel en structureel) aan dit gaan project gaan deelnemen. Voor de gemeente Velsen is Brak! IJmuiden een van de vijf impulsprojecten. (foto: gemeente Velsen’