Parkeren op terrein langs Zeeweg niet meer mogelijk

IJmuiden – Op het braakliggende terrein langs de Zeeweg, tussen de Appelboomstraat en Velserduinweg, kan niet meer geparkeerd worden. Eerder deze week stonden er afzethekken rond het terrein, met borden waaruit bleek dat parkeren niet meer toegestaan was. Inmiddels zijn die hekken weer verwijderd en liggen er boomstronken op het terrein als blokkade om parkerende auto’s te weren.

Buurtbewoners laten weten niet geïnformeerd te zijn over de werkzaamheden en verbazen zich over het feit dat ze hun auto niet meer op het terrein kwijt kunnen. Ze hebben daardoor nu nauwelijks nog mogelijkheden om hun auto in deze wijk kwijt te kunnen. Het betreffende terrein, dat formeel Notenboomplein heet, blijkt te behoren tot het terrein van Zorgbalans. Volgens de gemeente Velsen heeft Zorgbalans ervoor gekozen om auto’s van het terrein te weren omdat er gevaarlijke situaties zouden ontstaan.