Overeenstemming over beschermde woonvoorziening

Zorgbalans en woningcorporatie Velison Wonen hebben een huurovereenkomst ondertekend voor de  beschermde woonvoorziening die op de locatie Molenweid aan de Aletta Jacobsstraat in Velserbroek wordt gebouwd. 

Velison Wonen bouwt de woonvoorziening en verhuurt het gebouw aan Zorgbalans. Zorgbalans wijst de woningen toe op basis van een indicatie. Het gaat om een woongebouw met drie woonlagen. Op elke verdieping worden tien tweekamerappartementen met gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd.

Eduard van Bockel, lid Raad van Bestuur van Zorgbalans en Peter van Ling, directeur van Velison Wonen zetten gisteren hun handtekening onder de huurovereenkomst. Met de ondertekening van de huurovereenkomst is Zorgbalans formeel huurder van het woongebouw.

In een korte toesprak gaf Peter van Ling aan ontzettend trots te zijn op het feit dat het gelukt is om het project te realiseren: ,,Dankzij een mooie samenwerking met Zorgbalans kunnen we in Velserbroek een voorziening realiseren die het voor kwetsbare ouderen mogelijk maakt om ook tijdens de laatste levensfase in de eigen buurt te blijven wonen.”

Eduard van Bockel gaf aan dat met de komst van De Molenweid voor Zorgbalans de wens wordt vervuld om in Velserbroek een compleet aanbod aan woonvoorzieningen voor ouderen te kunnen bieden, zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen blijven houden.

Woonvoorziening De Molenweid gaat een aanvulling vormen op het nabijgelegen Hofstedecomplex. De Hofstede beschikt over goede voorzieningen, zoals een buurtcentrum, de thuiszorg en een gezondheidscentrum. Voor bewoners uit De Hofstede die niet meer zelfstandig kunnen wonen, biedt De Molenweid de mogelijkheid om toch in de buurt te blijven wonen. Het is overigens niet zo dat bewoners van De Hofstede of uit Velserbroek voorrang hebben bij de toewijzing van een woning in De Molenweid.

Inmiddels is het gebouw waarin voorheen basisschool De Molenweid gevestigd was, gesloopt. De bedoeling is dat de nieuwbouw in april 2016 start. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, kan de woonvoorziening begin 2017 open gaan en kunnen de eerste bewoners naar het pand verhuizen.

Om in aanmerking te komen voor een woning in De Molenweid is een indicatie nodig met zorg voor verblijf op basis van de Wet langdurige zorg. Ook een eventueel meeverhuizende partner heeft deze indicatie nodig. Belangstellenden voor een woning in De Molenweid, die beschikken over de benodigde indicatie, kunnen contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van Zorgbalans: frontoffice.intramuraal@zorgbalans.nl of 023-8910 550.