Ongeveer 80 vluchtelingen in voormalig missiehuis

Burgemeester en wethouders willen vanaf april 2016 ongeveer 80 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten in het voormalige missiehuis in Driehuis. Dit aantal komt bovenop de tientallen statushouders die al zijn ondergebracht in sociale huurwoningen en gemeentelijke panden in Velsen.

Het monumentale gebouw aan de Driehuizerkerkweg, dat ook jarenlang dienst heeft gedaan als marinehospitaal, is door de taskforce Noodopvang van het Rijksvastgoedbedrijf aangemerkt als opvanglocatie voor zogeheten statushouders.

Minister Blok heeft de afgelopen weken 55 leegstaande gebouwen aangeboden aan gemeenten die het tegen een kostendekkende prijs kunnen huren van het Rijksvastgoedbedrijf. Er wordt gewerkt aan een subsidieregeling van 87,5 miljoen euro voor gemeenten, corporaties en commerciële verhuurders om voor woonruimte te zorgen voor 14.000 vluchtelingen, bovenop de bestaande woningvoorraad.

Ook het geschikt maken van lege rijksgebouwen valt onder de subsidieregeling. Voorwaarde voor subsidie is dat het gaat om sobere woonruimte voor minstens vier vluchtelingen samen. Doordat de bewoners woonruimte delen, krijgen zij een lagere bijstandsuitkering. De huur is laag, zodat er ook geen huurtoeslag voor de bewoners mogelijk is.

Het kabinet wil met deze maatregelen de doorstroming van vergunninghouders uit de asielopvang versnellen. Hun plaatsen in asielzoekerscentra komen dan vrij voor nieuwe asielzoekers die nog steeds naar Nederland komen. Kortdurende noodopvang in sporthallen is dan niet meer nodig.

Tegelijkertijd moet het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet ten koste gaan van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector. De nieuwe woonruimte voor 14.000 vluchtelingen komt bovenop de bestaande woningvoorraad.

Het voormalige missiehuis in Driehuis wordt voor een periode van 7 tot 10 jaar ingezet voor de huisvesting van statushouders. Omwonenden zijn dinsdag per brief geïnformeerd. (foto: Beeldig Driehuis)