Onderzoek naar vergunningen en toezicht Tata Steel

Regio – Welke criteria gelden bij het verlenen van een milieuvergunning aan Tata Steel en in hoeverre worden deze criteria correct gevolgd? Welke normen zijn op de vergunningen van toepassing en wordt voldoende adequaat opgetreden wanneer het staalbedrijf de normen overtreedt? Op al deze vragen wil de Randstedelijke Rekenkamer een antwoord krijgen, inmiddels is hiervoor een onderzoek gestart.

De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij Tata Steel en Harsco staat al geruime tijd ter discussie. Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert staal. Bij de processen die daarvoor nodig zijn ontstaat een restproduct, slak genaamd. Het bedrijf Harsco verwerkt de slak en daarbij is sinds 2016 regelmatig sprake geweest van de uitstoot van grafiet, met een piek in de zomer en herfst van 2018. Deze grafietregens riepen veel vragen en bezorgdheid over de gezondheid op bij omwonenden. Met name in Wijk aan Zee, waar de overlast het grootst is, kwamen boze bewoners in opstand. Afgelopen voorjaar werd door Provinciale Staten een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij Tata Steel en Harsco. Inmiddels is de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek gestart. ,,Met dit onderzoek willen we Provinciale Staten van Noord-Holland ondersteunen in hun kader stellende en controlerende rol door inzicht te geven in de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij Tata Steel en Harsco en daar mogelijke verbeteringen bij voorstellen (doeltreffendheid van het VTH-beleid)’’, licht men toe. De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.