Nieuwe buitenboordmotoren voor Maritiem College

Het Maritiem College IJmuiden (MCIJ) heeft vier splinternieuwe buitenboordmotoren aangeschaft. Het gaat om Yamaha-motoren van vijf pk. Hiermee kunnen de leerlingen zelf ervaren wat het is om met een gemotoriseerd bootje te varen en te manoeuvreren.

Sinds jaar en dag leren de leerlingen om met een (bij)boot te roeien en te wrikken. Het idee hierachter is dat leerlingen vaardig worden met het werken met een boot en leren ‘werken’ onder wisselende weersomstandigheden. Op de binnenvaartschepen waar deze leerlingen na hun studie gaan werken,  is het hebben van een bijboot verplicht. De bijboot is bedoeld om in het geval van een calamiteit een drenkeling uit het water te halen, of om met de bemanning een veilig heenkomen te zoeken.

Tegenwoordig worden deze boten meestal met een buitenboordmotor aangedreven. Om ook onze leerlingen hiermee te leren omgaan, is overgegaan tot de aankoop van deze buitenboordmotoren. De buitenboordmotoren zijn geleverd door de firma Colex uit IJmuiden. Hiermee betrekt het Maritiem College IJmuiden de lokale ondernemers bij het onderwijs. De motoren zijn voorzien van een propeller-bescherming. Hiermee wordt voorkomen dat, als er per ongeluk te dicht bij de kant gevaren wordt, de schroef niet direct beschadigd is. Tevens biedt het bescherming bij het binnenhalen van een drenkeling.

Het Maritiem College IJmuiden, onderdeel van de Maritieme Academie Holland, bied nautisch VMBO-onderwijs voor jongens en meisjes. Hebben leerlingen deze school met succes doorlopen, dan zijn ze in het bezit van een diploma ‘matroos binnenvaart’. Na deze opleiding kunnen ze, in een versneld traject,  op het MBO verder studeren voor de rang stuurman/schipper of kapitein/manager binnenvaart. Voor andere MBO-opleidingen (bijvoorbeeld zeevaart) geldt geen verkorte leerroute. Bij het Maritiem College IJmuiden is een huisvesting aanwezig, zodat ook jongens en meisjes die niet in de buurt van IJmuiden wonen naar deze school kunnen gaan.