Nationaal Park Zuid-Kennemerland mooiste natuurgebied van Nederland’?

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een parel van de Nederlandse natuur met een aantrekkelijke mix van unieke natuur en intrigerende cultuurhistorie. Met deze inzet gaat Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor de titel ‘Nationaal Park van Wereldklasse’.

Deze verkiezing is een initiatief van staatsecretaris van Dam. Met de verkiezing wil het kabinet de Nederlandse natuur aantrekkelijker maken voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven selecteert de beste inzendingen. 10 oktober wordt duidelijk wie er genomineerd is en dan mag het publiek haar stem uitbrengen. Het natuurgebied met de meeste stemmen wordt de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als icoon van de Nederlandse natuur.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland laat zien dat een harmonische verbinding tussen mens en natuur mogelijk is. Zelfs in de dichtbevolkte metropool van Amsterdam. Fantastische stranden gaan naadloos over in de indrukwekkende duinen van Zuid-Kennemerland. De eerste duinenrijen herbergen een mozaïek aan bloemrijke graslanden met zeldzame soorten als duinviooltje en duinparelmoervlinder.

Meer landinwaarts liggen de oude duineikenbossen met vleermuizen en soms laat een boommarter er zich zien. Bezoekers genieten in het park van de natuurlijke rijkdom, avontuurlijke excursies en diverse recreatiemogelijkheden. De interessante historie van de lage landen zorgt voor een aantrekkelijke culturele meerwaarde.

Al eeuwen beschermen de duinen het laaggelegen Holland tegen de zee. Ooit maakten de landgoederen van rijke Amsterdamse kooplieden deel uit van het gebied. Tegenwoordig noteert het nationaal park jaarlijks twee miljoen bezoeken van bewoners en toeristen. Goed en duurzaam beheer  in de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat het gebied haar uniciteit heeft behouden en hoge natuurwaarden kon ontwikkelen. Die inspanning is beloond met de status Natura 2000-gebied.

Herstel van het gevarieerde duinlandschap en aanleg van natuurbruggen naar de aangrenzende Waterleidingduinen maken ons nationaal park nog aantrekkelijker en uitgestrekter. Samenwerking met groengebieden in de metropoolregio leidt tot een grotere diversiteit en spreiding in recreatiemogelijkheden voor bewoners en toeristen.