MKB IJmond gaat op in OV IJmond

De leden van MKB IJmond hebben ingestemd met het samengaan van hun vereniging met OV IJmond. Per 1 januari 2016 wordt de grootste spreekbuis van ondernemers in de IJmond dus nog groter en sterker. De belangenbehartiger vertegenwoordigt dan meer dan 600 leden en beschikt over grote slagkracht op politiek, regionaal en provinciaal niveau.

,,Als je sterker wilt staan moet je samenwerken”, aldus Ton van der Scheer, voorzitter van OV IJmond. ,,Wij willen de kracht van OV IJmond en de ondernemers groter maken om nog daadkrachtiger te kunnen opereren.” MKB IJmond was jarenlang de spreekbuis voor de detailhandel. De organisatie is onder meer betrokken geweest bij de plannen omtrent de Breestraat in Beverwijk en het centrum in IJmuiden.

Roel Huisman, voorzitter MKB IJmond: ,,Dit imago kunnen wij meenemen. Door op te gaan in OV IJmond kunnen wij onze functie meer inhoud geven. Verder biedt het de bestuursleden en voorzitters van winkeliersverenigingen meer mogelijkheden om met elkaar in contact te komen om de detailhandel gezamenlijk te vertegenwoordigen. Hiervoor zal binnen OV IJmond een nieuw retailcluster worden opgezet.”

Als beide verenigingen onder één naam verdergaan, betekent dit dat OV IJmond meer dan 600 leden zal tellen. De leden kunnen profiteren van een groot netwerk, bijeenkomsten en evenementen. Tegelijkertijd zal MKB IJmond haar contacten met MKB Nederland meenemen naar OV IJmond, waardoor de leden voordeel blijven hebben van de aanwezige kennis bij en van MKB Nederland.

,,Juist door hoe OV IJmond is georganiseerd, een grote club met kleinere clusters, is het voor ondernemers interessant om erbij te horen,” aldus Huisman. Van der Scheer: ,,Wij zullen blijven behartigen, verbinden en mogelijkheden voor netwerken bieden. Maar de clusters zorgen er voor dat de lijntjes voor leden kort blijven om met elkaar in contact te komen, waardoor de voordelen alleen maar groter worden.” Zie ook www.ovijmond.nl. (foto: Rijkswaterstaat)