Meldingen over vlieghinder wederom gestegen

Het aantal meldingen over vliegverkeer is wederom gestegen. Deze cijfers komen voort uit de derde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2018 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De rapportage heeft betrekking op de periode van 1 mei tot en met 31 juli.

De stijging in deze kwartaalrapportage volgt op de stijging van het aantal meldingen in zowel het eerste, als het tweede kwartaal. Het aantal melders en meldingen van vlieghinder was in het derde kwartaal zelfs een flink stuk hoger dan vorig jaar. Gedurende de drie kwartalen in 2018 is, net als in 2017, elke kwartaal het aantal melders en meldingen gestegen.

De toename van het aantal meldingen betrof vooral de kernen Velserbroek en Santpoort-Noord (respectievelijk 237 en 380 meldingen van de 1464 meldingen uit Velsen). Wanneer de Polderbaan tijdelijk buiten gebruik is, zoals afgelopen periode als gevolg van een tijdelijke reparatie, wordt de Zwanenburgbaan ingezet als enige startbaan richting het noorden. De vertrekprocedure vanaf de Zwanenburgbaan loopt over Spaarndam, Velserbroek en Santpoort-Noord heen. Waarmee de extra overlast in Velserbroek en Santpoort-Noord is te verklaren.

Meldingen geven een beeld over de hinderbeleving van vliegverkeer. De weersomstandigheden spelen daarin een belangrijke factor. De zomer en het goede weer van dit jaar kunnen eraan bijdragen dat er meer directe hinder is ervaren in bijvoorbeeld de tuin of door openstaande ramen. Wanneer de wind uit noord-oostelijke richting komt (veelal in de zomer), wordt de Polderbaan als startbaan ingezet. Startende toestellen maken aanzienlijk meer lawaai dan landende vliegtuigen.

Schiphol maakt een sterke groei door, maar zit nu bijna tegen het plafond aan van 500.000 vluchten. Die grens geldt tot 2020. Verdere groei daarna is alleen mogelijk als er sprake is van verdere hinderbeperking en optimale vliegveiligheid.

Omgevingsdienst IJmond coördineert de inspanningen van acht gemeenten in deze regio om de hinderbeleving een grotere plek in het landelijke beleid te geven. Een van de speerpunten hierbij is het tegengaan van de nachtelijke vlieghinder om zo de slaapverstoring te voorkomen. Regelmatige slaapverstoring kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. (foto: Pixabay)