Meerderheid klankbordgroep heeft geen vertrouwen in participatietraject AZC

Santpoort – Ongeveer driekwart van de leden van de klankbordgroep AZC Santpoort-Zuid vindt het participatieproces uiterst onzorgvuldig en onbevredigend verlopen. In een brief aan de gemeenteraad hebben 72 leden van de klankbordgroep hun zorgen geuit. Ze zijn van mening dat de gemeente een onjuist beeld heeft geschetst van de situatie.

De klankbordgroep AZC Santpoort-Zuid bestaat uit een groep inwoners van Santpoort-Zuid die zich vrijwillig hebben aangemeld voor het participatietraject van de gemeente Velsen. Het traject moet uitmonden in een advies aan de gemeenteraad over de haalbaarheid van een AZC in het dorp. Een groot deel van hen is niet gelukkig met de gang van zaken en stelt: ,,De onjuiste weergave in de raadsvergaderingen, raadsinformatiebrieven en media maken dat het vertrouwen nu tot een dieptepunt is gedaald.’’ In de brief schrijven de KBG-leden dat ze verwachten dat het eindverslag onvoldoende representatief zal zijn en op cruciale punten verheldering zal behoeven. De briefschrijvers stellen dat van zorgvuldige proces geen sprake is geweest en stellen dat een zorgvuldig proces juist belangrijk is voor alle partijen; de gemeente, de inwoners én de asielzoekers.

Statement gemeenteraad

De brief van de verontruste bewoners volgt op een statement dat eind mei door de gemeenteraad werd gemaakt. Daarin reageerde de voltallige raad op de toon in de reacties die raadsleden in de afgelopen weken van inwoners ontvingen. ,,We merken dat het onderwerp bij u leeft en stellen het zeer op prijs dat u uw aandachtspunten, zorgen, suggesties en belangen met ons deelt. We willen graag uw aandacht vragen voor de toon van een aantal reacties. Het onderzoek is een complex en gevoelig onderwerp dat velen raakt. Daar hebben we begrip voor. Maar in sommige reacties zien we insinuaties, intimidaties en bedreigingen aan het adres van raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Zo willen we niet met elkaar omgaan. In elk  maatschappelijke en politieke debat is het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en discussies te voeren die gebaseerd zijn op inhoud.’’

Op de foto:
Raadszaal gemeente Velsen. (Archieffoto: Bos Media Services)