Lokale afdelingen gefuseerd tot VVD IJmond

De VVD-afdelingen Heemskerk, Beverwijk en Velsen zijn gefuseerd tot één lokaal netwerk: de VVD IJmond.

De gesprekken voor de fusie begonnen afgelopen zomer, nadat de leden hiervoor het groene licht hadden gegeven. De samenwerking kreeg vervolgens snel vorm. Het gaat om de fusie van de lokale afdelingen. De gemeenteraadsfracties houden hun eigen lokale verantwoordelijkheid

Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Paul ten Westeneind, secretaris Wim Milikan, penningmeester Marieke Zimmerman, Martin Noorman (vice-voorzitter), Odin Nijenhuis, Kevin Benning, Robert Boer, Roy Breurken en Wim Mastenbroek.

Ten Westeneind: ,,Binnen de IJmond wordt politiek en bestuurlijk veel samengewerkt, voor een sterke IJmond. De IJmondiale VVD afdelingen sluiten zich hierbij graag aan en kijken uit naar een succesvolle samenwerking in de regio. De VVD-IJmond wil een netwerkfunctie vervullen voor alle liberalen in de IJmond.’’