LGV: ,,Urgentie voor statushouders is niet eerlijk’’

Velsen – De fractie van LGV vindt een urgentieverklaring voor statushouders in het proces van woningtoewijzing niet eerlijk ten opzichte van reguliere woningzoekenden, die soms al zeven of acht jaar op een huurwoning in de sociale sector wachten. Men wijst het college erop dat statushouders hoofdzakelijk in Velsen-Noord en IJmuiden ondergebracht worden. Hier is het aantal sociale huurwoningen hoger dan in de andere woonkernen van Velsen. ,,Is het college het met LGV eens, dat hiermee de gewenste spreiding over de gehele gemeente niet het gewenste effect heeft opgeleverd? Wat gaat het college hieraan doen?’’

LGV wil van het college weten op welke locaties dit jaar statushouders ondergebracht zijn en hoeveel statushouders dit jaar nog gehuisvest moeten worden. De opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland zitten overvol en tegelijk kampt ons land met een groot tekort aan woonruimte. Onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ pleit LGV ervoor om statushouders geen urgentie meer te verlenen bij het toewijzen van woningen.

Op de foto:
Sociale huurwoningen in Velsen-Noord. (Foto: Bos Media Services)