Leger des Heils zoekt collectanten in Velsen

Velsen – Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten voor de jaarlijkse collecteweek. Die vindt plaats van 23 tot en met 28 november. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. Met deze activiteiten bestrijdt het Leger des Heils sociale uitsluiting en eenzaamheid.

In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Zo zijn er digitale ‘koffie-uurtjes’ ontstaan. Ook bellen vrijwilligers van het Leger des Heils de bezoekers op. Hoe gaat het met ze? Zorgen ze goed voor zichzelf? Kunnen de vrijwilligers misschien ergens bij helpen? Juist nu is de behoefte aan contact en directe hulp enorm groot.

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers. Die zijn bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, vragen over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Buurthuiskamers

Het doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd. Daardoor is men voor het bestaan volledig afhankelijk van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 23 tot en met 28 november. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Want samenleven doe je dus niet alleen. Vrijwilligers kunnen zich www.legerdesheils.nl/collecte aanmelden. (Foto: aangeleverd)