Leefbaarheidsonderzoek NZKG krijgt vervolg

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied zet in op het verminderen van overlast. Dat is het resultaat van het leefbaarheidsonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van haven en industrie niet bepalend is voor de leefbaarheid in de wijk. Om de overlast die door sommige bewoners wordt ervaren te beperken besluit het Bestuursplatform een aantal acties te nemen.

Het Bestuursplatform onderzoekt of het mogelijk is om voor de overlast  van haven en industrie één klachtenloket te ontwikkelen. Er komen gesprekken met bewoners over deze overlast. Op basis hiervan wordt bekeken of er iets aan gedaan kan worden.

Door de stijgende vraag naar woningen in het Noordzeekanaalgebied, komen wonen en werken steeds dichter bij elkaar. Nieuwe bewoners en bedrijven hebben recht op goede informatie over mogelijke overlast. Tevens kijkt men naar aangepast bouwen (bijvoorbeeld slaapkamers in het stille gedeelte van een huis) en naar maatregelen   die overlast compenseren.

Hierover organiseert het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 23 november  een congres.

In wijken waar wijkgesprekken worden gehouden en maatregelen worden getroffen zal na één jaar aan de bewoners opnieuw gevraagd worden naar de beleving van de woonomgeving. Het totale leefbaarheidsonderzoek zal na vijf jaar worden herhaald om zo een goed beeld te krijgen. (foto: Jaap Bakker)