Landelijke natuurwerkdag bij Tata Steel

Een groep van zo’n 30 vrijwilligers is zaterdag tijdens de Landelijke Natuurwerkdag aan de slag gegaan in de natuur bij Tata Steel.

Onder begeleiding van boswachters van PWN werden struiken en jonge boompjes verwijderd in een van de natte duinvalleien op het terrein van het staalbedrijf. Op deze locatie komen veel bijzondere planten voor als de moeraswespenorchis (zeldzame orchidee), parnassia en duizendguldenkruid.

Door de steeds verder oprukkende duindoorn en jonge boompjes op deze locatie te verwijderen, krijgen deze waardevolle planten weer meer leefruimte. Als er niet zou worden ingegrepen, zouden deze soorten op termijn verdwijnen.

De groep bestond voor de helft uit medewerkers van Tata Steel en voor de andere helft uit omwonenden uit de regio. ,,De combinatie natuur en industrie boeit me en is de reden dat ik hier mee doe aan de Natuurwerkdag”, aldus een van hen. Het harde werk leverde zichtbaar resultaat op: een groot stuk duinvallei is volledig vrijgemaakt van struiken en bomen.

De stemming was opperbest en het weer werkte goed mee. Het begon pas na afloop te regenen. De handen uit de mouwen steken in de natuur blijkt ook goed te zijn voor de conditie. ,,Ik hoef morgen niet naar de sportschool”, aldus een van de deelnemers.

Het terrein van Tata Steel herbergt veel bijzondere planten en dieren, waaronder het zeldzame hondskruid (orchidee), de zandhagedis, een kolonie oeverzwaluwen en vlinders als de in ons land sterk bedreigde argusvlinder.

Tata Steel geeft de natuur de ruimte en werkt samen met natuurbeheerder PWN aan het verder versterken van de natuurwaarden op het terrein en in de omgeving. (foto: Tata Steel)