‘Kroning was onvoorstelbaar mooie dag’

Frank Gutteling heeft afscheid genomen als voorzitter van de Oranjevereniging Driehuis.

De bekende fysiotherapeut woonde bijna een kwart eeuw in de Aagtevonklaan, aan de rand van het veld waarop ieder jaar Koningsdag wordt gevierd. ,,Het is ooit begonnen met de waterslang die van mijn huis naar de toiletten liep. Van het een kwam het ander, want in 2003 werd ik door Renée Wouwenaar en Christa van Dam gevraagd om mee te helpen met de kinderspelen. Dat heb ik een aantal jaren met veel plezier gedaan. In 2008 moest ik Renée eenmalig vervangen als voorzitter. Dat vond ik zo leuk om te doen dat ik niet lang na hoefde te denken toen Renée vroeg of ik haar op wilde volgen omdat zij naar Dordrecht verhuisde.’’

Onder leiding van Frank werd het programmaboekje getransformeerd tot een moderne Oranjeglossy met veel kleurenfoto’s. ,,We hebben het iets meer van deze tijd gemaakt’’, zegt Frank met een glimlach. Ook de zichtbaarheid van de bestuursleden werd verbeterd. ,,Ik vind het belangrijk dat iedereen weet welke vrijwilligers zich inzetten voor dit mooie feest.’’

Na de troonswisseling in 2013 werd besloten om alle activiteiten te concentreren op het veld. De aubade bij de kerk en de gekostumeerde optocht door het dorp werden verplaatst naar de Aagtenvonklaan. Daarnaast wordt het startschot van de bosloop tegenwoordig ‘s ochtends in plaats van ‘s middags gelost. ,,Veel deelnemers klaagden al langer over het tijdstip omdat ze ook een biertje wilden drinken. Aan die wens hebben wij dus gehoor gegeven.’’ De laatste jaren werden ook de rommelmarkt en het open podium voor Velsens muziektalent aan het programma toegevoegd.

Frank ziet de kroning van Willem-Alexander in 2013 als het hoogtepunt van zijn voorzitterschap. ,,Dat was zo’n onvoorstelbaar mooie dag. De televisiebeelden uit Amsterdam waren op een groot scherm te zien en de sfeer was heel erg feestelijk. Zoiets maak je maar één keer mee.’’ Dieptepunten waren er ook, zoals de dodelijke aanslag in Apeldoorn in 2009. ,,Aan het begin van de midddag moesten we belissen of we het feest door lieten gaan. We hebben toen een hele indrukwekkende minuut stilte gehouden en zijn een uur eerder gestopt.’’

Twee jaar geleden zorgden aanvullende vergunningeisen voor commotie. ,,Uiteindelijk bleek het verbreden van een gat in de heg voldoende te zijn, maar op dat moment hadden de media er al lucht van gekregen. Burgemeester Weerwind was daar niet zo blij mee, maar uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen tussen ons.’’

Frank heeft het stokje nu overgedragen aan Arjen Joustra. ,,Er zit een bestuur waar je van op aankunt. Doordat er ook jongeren in zitten, weet ik zeker dat er nieuwe inzichten gaan ontstaan. Driehuis mag de handen dichtknijpen met zulke toppers in het bestuur en de geweldige groep vaste vrijwilligers waar we ieder jaar op kunnen rekenen bij de op- en afbouw en achter de bar!’’ (Friso Huizinga)